Turvapuiston harjoittelu-, koulutus- ja testausalue sijoittuu Kantasatamassa
Itäsatama 5 (I-5) kuuriin. Rakennuksen koko pinta-ala on noin 8800 m2 ja tilavuus noin 96 000 m3. Rakennuksen katteena on bitumihuopa. Vapaa korkeus sisätilassa on noin 8 metriä. Sisämitat ovat noin 112 metriä ja 80 metriä. Rakennuksen runko koostuu teräsbetonisista pilari-palkeista. Betonisen lattian kaltevuus on noin 1 % eli lattia nousee sadan metrin matkalla noin metrin.

Rakennuksen sisätilasta 35 % osoitetaan terminaali- ja viranomaiskäyttöön ja 65 % turvapuiston. Turvapuiston harjoitus-, koulutus- ja testausalueen pinta-ala on yli puoli hehtaaria. Lämpimään terminaaliosaan sijoitetaan kahvio-, koulutus-, saniteetti- ja teknisiä tiloja.

Lisätietoja Turvapuistosta antavat 

Vesa-Jukka Vornanen, tekninen johtaja
040 648 3306 
vesa-jukka.vornanen@kotka.fi 

Merisade Kuusela, turvapuistokoordinaattori (opinnäytetyöntekijä)
045 650 6123 merisade.kuusela@student.laurea.fi 

Turvallisuus luodaan uudelleen joka päivä. 

Liittyvät toimijat