Tapahtumakeskus

Uusi tapahtumakeskus sijaitsee Kotkan kaupungin omistamalla tontilla (kortteli 1, tontti 137) Kantasatamassa. Samalle tontille sijoittuvat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK:n kampusrakennus sekä hotellihanke, josta ei ole vielä tehty toteuttamispäätöstä. Tapahtumakeskushanke liittyy Kotkan kaupungin suunnitelmaan yhdistää Kantasataman alue, joka on Vellamon ja Meripäivien myötä jo muodostunut osaksi keskusta-aluetta, osaksi kantakaupunkia. Tapahtumakeskuksella on näkyvä rooli kaupunkitilassa tulevan tapahtuma-aukion reunalla, […]